ΜΟΥΣΕΙΟ

Τον Μάιο 2016 εγκαινιάστηκε το μουσείο αθλητικής ιστορίας (από τις πρώτες Ζάππειες Ολυμπιάδες έως σήμερα).

Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του μουσείου.